Trafik Mevzuatları PDF Yazdır E-posta
TRAFİK MEVZUAT İÇERİĞİ
KANUNLAR
1 291 8 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
2 1593 Sayılı Erişme Kontrollü Karayolu Kanunu
3 237 Sayılı Taşıt Kanunu
4 Karayolu Taşıma Kanunu
5 Tebligat Kanunu
6 Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)
YÖNETMELİKLER
1 Karayolları Trafik Yönetmeliği
2 Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve işletilmesi Hakkında Yönetmelik
3 Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
4 Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği
5 Eskort Hizmetleri Yönetmeliği
6 Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7 Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
8 Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
9 Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
10 Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği
11 Karayolu Trafik Güvenliğinin sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarında veya üzerindeki Levhalar, Işıklar ve işaretlemeler Hakkında Yönetmelik
12 Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik
13 Motorlu Taşıl Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
14 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
15 Otopark Yönetmeliği
16 Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik
17 Ticari Taşıl Kullanma Belgesi Yönetmeliği
18 Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği
19 Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği
20 Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik
21 Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller Ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik
KARARLAR
1 Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
YÖNERGELER
1 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Trafik Branşlı Personel Yönergesi
2 Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
SİGORTA MEVZUATI
1 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
2 Motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası genel şartları
3 Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası genel şartları
4 Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası genel şartları
 
< Önceki
© 2007 Finike Mert Sürücü Kursu Antalya
Webdesign auf Usedom and Joomla